Phỏng vấn Đc. Giuse Vũ Văn Thiên về thái độ người Công giáo trước đại dịch virus corona

Với tình hình virus corona đang lan rộng và có những tác động không chỉ đời sống xã hội mà còn cả trên đời sống đức tin. Với tư cách một vị lãnh đạo tinh thần, Đức Tổng nghĩ người Kitô hữu cần thái độ nào đứng trước cơn đại dịch này? Đặc biệt là đại dịch đúng vào Mùa Chay, vậy Kitô hữu nên sống tâm tình Mùa Chay trong năm nay thế nào?