Tổng thống Donald Trump: “Chừng nào còn có Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ đơn độc”