Vì sao bức tranh “Đấng Cứu Thế” của Leonardo da Vinci trở thành tác phẩm đắt nhất mọi thời đại