Trở lại đạo nhưng cũng muốn đi chùa nữa?

Giải Đáp và Hướng Dẫn:  Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường
Hỏi 435
Thưa cha. con có yêu 1 cô gái, chúng con có nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng do chúng con khác đạo nên có khúc mắc là bạn gái con chấp nhận trở lại đạo nhưng cô ấy cũng muốn đi chùa nữa, vậy thưa cha nếu bạn gái con trở lại đạo được đi chùa không ạ. Cha có thể cho con được 1 cách giải quyết được không ạ. chúng con rất yêu nhau và không bỏ nhau được xin cha hãy chỉ cho tụi con 1 cách tốt nhất ạ. cám ơn cha!
 
Đáp:Điều răn thứ nhất trong 10 điều răn dạy chýng ta phải thờ phượng một mình Thiên Chúa và duy chỉ một mình Ngài mà thôi.Vì vậy khi bạn gái anh đã trở lại đạo Công Giáo thì buộc phải từ bỏ hết những gì nguy hại đến Đức tin Công Giáo, chẳng hạn việc bái lạy các thần phật với thái độ tin tưởng như những người ngoại giáo.Giáo lý Công giáo dạy rằng: Điều răn thứ nhất lên án sự đa thần. Điều răn này đòi hỏicon người không được tin vào thần nào khác ngoài Thiên Chúa, không được tôn kính các thần linh nào khác ngoài Đấng duy nhất. (Sách GLHTCG số 2112). “Thờ ngẫu tượng không phải chỉ là những việc thờ phượng sai lạc của dân ngoại. Nó còn là cám dỗ thường xuyên đối với đức tin. Thờ ngẫu tượng cốt tại việc thần thánh hoá những gì không phải là Thiên Chúa. Thờ ngẫu tượng là khi con người tôn thờ và kính bái một thụ tạo thay vì Thiên Chúa, cho dù đó là thần linh hay ma quỷ.  (Sách GLHTCG số 2113)Nếu bạn gái của bạn vừa muốn trở thành người Công giáo, vừa muốc được thực hiện các hành vi mang tính ngược lại với đức tin Công giáo, thì đó quả thật là một mâu thuẫn với chính mình trong đơì sống tâm linh, và cũng khó mang lại hạnh phúc trong đời sống vợ chồng. Thiết nghĩ, bạn cứ tôn trọng tín ngưỡng của bạn gái, để bạn gái của bạn được tự do trong đời sống thuộc niềm tin tôn giáo của bạn gái. Bạn có thể đến gặp cha xứ và xin được tiến hành hôn nhân khác đạo, tức xin chuẩn hôn phối. Chắc chắn cha sở sẽ giúp hai bạn điều đó nếu hai bạn không vướng mắc bất cứ một ngăn trở hôn phối nào theo Giáo Luật.Thân ái chào bạn.