KỲ DIỆU: Tượng Mẹ Maria không bị ảnh hưởng trước cơn bão dù bị một cây lớn ngã vào