Đức Thánh Cha Phanxicô: Giữa trận đại dịch này, Thiên Chúa ở đâu và làm gì?

nguồn www.vaticannews.va/vi/