ĐTC Phanxicô với các linh mục: Hãy để Chúa Giêsu rửa chân cho anh em

Chiều Thứ Năm Tuần Thánh, do tình hình đại dịch, Đức Thánh Cha cử hành Lễ Tiệc Ly không có nghi thức rửa chân như mọi năm. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha nói với các linh mục: “Hãy để cho chân mình được Chúa rửa, Chúa là người phục vụ anh em, Ngài gần gũi anh em, để ban cho anh em sức mạnh, để rửa chân cho anh em. Và với ý thức mình cần được rửa, anh em hãy trở thành những người luôn tha thứ, tha thứ với tâm hồn quảng đại”

Ngọc Yến – Vatican

Hiện diện trong Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô có khoảng 30 người. Trong đó có Đức Hồng y Angelo Comastri, Giám quản Đền thờ thánh Phêrô, và vị phụ tá là Đức cha Vittorio Lanzani, Đức ông Guido Marini, Trưởng ban phụng vụ và năm Đức ông khác trong Ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh cha, một phó tế, vài thầy giúp lễ, ca đoàn giảm xuống chỉ còn 8 ca viên và một vài nữ tu và các nhân viên thu hình.

Trong bài giảng ứng khẩu, trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại Bí tích Thánh Thể: “Chúa muốn ở lại với chúng ta trong Bí tích Thánh Thể. Và chúng ta trở thành những nhà Tạm của Chúa, chúng ta mang Chúa theo mình; đến mức chính Chúa nói với chúng ta rằng nếu chúng ta không ăn Thịt Ngài và uống Máu Ngài, chúng ta sẽ không được vào Nước Trời. Đây là mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa: Chúa ở với chúng ta, và trong chúng ta”.

Tiếp theo Đức Thánh Cha nói đến việc phục vụ: “Điều kiện để vào Nước Trời là phục vụ tất cả mọi người và để cho Chúa phục vụ. Điều này thật khó hiểu, chính Thánh Phêrô cũng không hiểu được điều này. Nhưng chỉ khi chúng ta để cho Chúa rửa chân chúng ta, chúng ta mới có thể lớn lên, được tha thứ và được vào Nước Trời”.
Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc đến 60 linh mục đã chết ở Ý vì phục vụ người bệnh. Theo Đức Thánh Cha các linh mục và các bác sĩ, nhân viên y tá là những “vị thánh ở bên cạnh”.

Đức Thánh Cha nhắc đến đời sống chứng tá của các linh mục: “Hôm nay, tôi nhận được thư của một linh mục tuyên úy một nhà tù, ở xa, một cha dòng Phanxicô, kể lại việc cha ấy sống Tuần thánh này thế nào với các tù nhân. Có nhiều linh mục thừa sai đi xa rao giảng Tin Mừng và chết ở đó”. Đức Thánh Cha nói thêm về các linh mục bị vu khống. Có nhiều linh mục không thể ra đường, và nếu có ra cũng không dám mặc áo linh mục, vì bị người ta chửi rủa, lăng mạ.

Đức Thánh Cha nói: “Tất cả các linh mục, giám mục và Giáo hoàng đều là tội nhân, vì thế phải luôn cầu xin tha thứ, và học cách thứ tha”. Với các linh mục, Đức Thánh Cha nói thêm: “Hôm nay anh em ở với tôi trên bàn thờ. Tôi chỉ nói với anh em rằng: đừng cứng đầu như thánh Phêrô. Hãy để cho chân mình được Chúa rửa, Chúa là người phục vụ anh em, Ngài gần gũi anh em, để ban cho anh em sức mạnh, để rửa chân cho anh em. Và với ý thức mình cần được rửa, anh em hãy trở thành những người luôn tha thứ, tha thứ với tâm hồn quảng đại”.

Ngọc Yến – Vatican

vaticannews.va/vi/