Chúa Giêsu dạy chúng ta điều gì về nhân đức?

Đức Giêsu theo bước chân những bậc thầy khôn ngoan của Cựu Ước trong việc giảng dạy về nhân đức. Ví dụ, Ngài dạy con người nhân đức tuân giữ luật Thiên Chúa. Ngài cũng nhấn mạnh rằng sống một đời sống tốt thì hơn là tuân giữ lề luật.

Cũng như tuân giữ Mười Điều Răn, chúng ta phải muốn sống một cuộc sống đức hạnh và tốt lành. Đức Giêsu dạy chúng ta những thái độ này trong Bài Giảng Trên Núi, hay Các Mối Phúc (Một số người gọi chúng là “thái độ” bởi vì chúng dạy cho chúng ta cách trở thành người yêu thương). Đức Giêsu nói rằng quan tâm, hiền lành, hòa bình và công bằng là những đức tính quan trọng. Chúng ta không chỉ đánh giá cao chúng mà còn đem ra thực hành. Như Đức Giêsu tỏ cho chúng ta thấy, bạn không chỉ là người đánh giá cao hòa bình – bạn phải là người kiến tạo hòa bình trong đời sống hằng ngày của bạn.

Đức Giêsu dạy nhân đức tha thứ như là cách thực hành kiến tạo hòa bình. Những cuộc xung đột lớn lên khi người ta trả đũa lẫn nhau. Những hiểu lầm trở thành những cuộc xung đột và sau đó có thể biến thành cuộc chiến.

Đức Giêsu dạy chúng ta ngừng tích lũy tức giận. Bằng cách nhìn cuộc xung đột từ quan điểm của người khác, chúng ta có thể bắt đầu tha thứ cho nhau. Đức Giêsu ban cho chúng ta luật vàng để hướng dẫn chúng ta: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12).

Qua những câu chuyện được gọi là dụ ngôn, Đức Giêsu dạy nhiều nhân đức khác. (Bạn có thể đọc thêm về các dụ ngôn trong ’25 Câu Hỏi về Kinh Thánh’). Cuộc sống của Đức Giêsu là mẫu gương tuyệt vời nhất cho đời sống đức hạnh của chúng ta. Ngài cho chúng ta thấy sức mạnh của tình yêu khiên sNgài sẵn sàng chết vì chúng ta. Ngài đứng lên chống lại bất công mặc dù Ngài phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Ngài không thể ngừng là một người tốt ngay cả với những người lính đóng đinh Ngài.

Những hình thức khác nhau của Luật Vàng được tìm thấy trong mọi tôn giáo lớn trên thế giới. Ví dụ, trong Do Thái Giáo, giáo sĩ Do Thái Hilled viết: “Đừng làm cho người khác điều bạn nhận thấy có hại nếu bạn làm cho bạn”

Các Nhân Đức

Tác giả: Les Miller

Chuyển ngữ: Nt Maria Vũ Thị Thu Thủy