12 Lời Hứa Thánh Tâm Chúa Giêsu

1. Ta sẽ ban mọi ơn cần cho đời họ. 2. Ta sẽ ban sự bằng yên cho gia...

Đồng hành với Chúa trong Tuần Thánh

WGPSG / Aleteia -- Các bài Tin Mừng và Phụng vụ liên tục cho thấy cần phải đồng hành với Chúa Giêsu...

Rửa chân, hình thức khác của việc cử hành Thánh thể

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (Ga 13, 1-15) "Người yêu thương họ đến cùng" (Ga 13,1). Bài...

Hy vọng giữa gian lao – Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh

HY VỌNG GIỮA GIAN LAO SUY NIỆM CHÚA NHẬT PHỤC SINH Cái chết và nấm mồ...

Chúa Nhật Phục Sinh: Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi...

Thái Hà (12.04.2020) – “Sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa” (Cl 3,3)

Tin xem nhiều