Tổng thống Mỹ Donald Trump: “Sự tự do là món quà của Đức Sáng Thế”