Tình hình dịch virus corona ngày 9/4: New York trải qua “ngày đau thương nhất”