Một linh mục bác sĩ người Việt đi vào tâm dịch New York để trợ giúp các bệnh nhân Coronavirus