Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Ngo Hoang

Ngo Hoang

251 Bài viết 1 BÌNH LUẬN

TIỂU SỬ CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP

Sơ Lược Tiểu Sử Cha phanxico Trương Bửu Diệp Cha fx Trương Bửu Diệp sinh ngày 01-01-1897, một tháng sau được Cha Giuse Sớm rửa...

Tin xem nhiều